SALDO

dokumentation (pdf)

tillbaka

⇧[2]bak till

tillbaka (ab), tillbaks (ab)

[korpus]


4
PRIM i_retur retur
trupp reträtt tillbakadragande

55
betala återbetala återgälda
betraktelse återblick
bilda tillbakabildas
export reexport
flytta2 återflytta
framträda come-back
färd återfärd
återfå återvinna
föra återföra
förvisa2 återförvisa
förändring tillbakagång
ge ge_tillbaka
återgå
hålla tillbakahållen återhålla
inträda återinträda
kalla2 återkalla
kasta kasta_tillbaka
komma komma_tillbaka
koppla återkoppla
kräva återkräva
köpa återköpa
ljud eko
lämna lämna_tillbaka återbörda
längtan nostalgi
pressa pressa_tillbaka
rapportera återrapportera
remittera återremiss återremittera
resa returfärd returresa
resa2 återresa
se retrospektiv tillbakablick
skatt återbäring
slå slå_tillbaka tillbakaslagen
studsa återstudsa
ställa återställa
stöta stöta_tillbaka
syfta2 anaforisk tillbakasyftande
sända återsända
sätta tillbakasättning
ta återta
tåga återtåga
utstråla återutstråla
utvandring återvandring
vinka tillbakavinkad
väg2 återväg
vända vända_om återvända