SALDO

grundformtillfällig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtillfällig
pos indef sg u gentillfälligs
pos indef sg n nomtillfälligt
pos indef sg n gentillfälligts
pos indef pl nomtillfälliga
pos indef pl gentillfälligas
pos def sg no_masc nomtillfälliga
pos def sg no_masc gentillfälligas
pos def sg masc nomtillfällige
pos def sg masc gentillfälliges
pos def pl nomtillfälliga
pos def pl gentillfälligas
komp nomtillfälligare
komp gentillfälligares
super indef nomtillfälligast
super indef gentillfälligasts
super def no_masc nomtillfälligaste
super def no_masc gentillfälligastes
super def masc nomtillfälligaste
super def masc gentillfälligastes
ctillfällig-/tillfällig
smstillfällig-