SALDO

grundformtillgjord
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtillgjord
pos indef sg u gentillgjords
pos indef sg n nomtillgjort
pos indef sg n gentillgjorts
pos indef pl nomtillgjorda
pos indef pl gentillgjordas
pos def sg no_masc nomtillgjorda
pos def sg no_masc gentillgjordas
pos def sg masc nomtillgjorde
pos def sg masc gentillgjordes
pos def pl nomtillgjorda
pos def pl gentillgjordas
komp nomtillgjordare
komp gentillgjordares
super indef nomtillgjordast
super indef gentillgjordasts
super def no_masc nomtillgjordaste
super def no_masc gentillgjordastes
super def masc nomtillgjordaste
super def masc gentillgjordastes
ctillgjord-/tillgjord
smstillgjord-