SALDO

grundformtillgodoskriva
mönstervb_4a_rida
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivtillgodoskriver
pres ind s-formtillgodoskrivs/tillgodoskrives
pres konj aktivtillgodoskrive
pres konj s-formtillgodoskrives
pret ind aktivtillgodoskrev
pret ind s-formtillgodoskrevs
pret konj aktivtillgodoskrive
pret konj s-formtillgodoskrives
impertillgodoskriv
inf aktivtillgodoskriva
inf s-formtillgodoskrivas
sup aktivtillgodoskrivit
sup s-formtillgodoskrivits
pres_part nomtillgodoskrivande
pres_part gentillgodoskrivandes
pret_part indef sg u nomtillgodoskriven
pret_part indef sg u gentillgodoskrivens
pret_part indef sg n nomtillgodoskrivet
pret_part indef sg n gentillgodoskrivets
pret_part indef pl nomtillgodoskrivna
pret_part indef pl gentillgodoskrivnas
pret_part def sg no_masc nomtillgodoskrivna
pret_part def sg no_masc gentillgodoskrivnas
pret_part def sg masc nomtillgodoskrivne
pret_part def sg masc gentillgodoskrivnes
pret_part def pl nomtillgodoskrivna
pret_part def pl gentillgodoskrivnas
ctillgodoskriv-/tillgodoskriv
smstillgodoskriv-