SALDO

grundformtillkomma
mönstervb_4a_komma
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivtillkommer
pres ind s-formtillkommes/tillkoms
pres konj aktivtillkomme
pres konj s-formtillkommes
pret ind aktivtillkom
pret ind s-formtillkoms
pret konj aktivtillkomme
pret konj s-formtillkommes
impertillkom
inf aktivtillkomma
inf s-formtillkommas
sup aktivtillkommit
sup s-formtillkommits
pres_part nomtillkommande
pres_part gentillkommandes
pret_part indef sg u nomtillkommen
pret_part indef sg u gentillkommens
pret_part indef sg n nomtillkommet
pret_part indef sg n gentillkommets
pret_part indef pl nomtillkomna
pret_part indef pl gentillkomnas
pret_part def sg no_masc nomtillkomna
pret_part def sg no_masc gentillkomnas
pret_part def sg masc nomtillkomne
pret_part def sg masc gentillkomnes
pret_part def pl nomtillkomna
pret_part def pl gentillkomnas
ctillkom-/tillkom
smstillkom-