SALDO

grundformtillsluta
mönstervb_4a_flyga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivtillsluter
pres ind s-formtillsluts/tillslutes
pres konj aktivtillslute
pres konj s-formtillslutes
pret ind aktivtillslöt
pret ind s-formtillslöts
pret konj aktivtillslöte
pret konj s-formtillslötes
impertillslut
inf aktivtillsluta
inf s-formtillslutas
sup aktivtillslutit
sup s-formtillslutits
pres_part nomtillslutande
pres_part gentillslutandes
pret_part indef sg u nomtillsluten
pret_part indef sg u gentillslutens
pret_part indef sg n nomtillslutet
pret_part indef sg n gentillslutets
pret_part indef pl nomtillslutna
pret_part indef pl gentillslutnas
pret_part def sg no_masc nomtillslutna
pret_part def sg no_masc gentillslutnas
pret_part def sg masc nomtillslutne
pret_part def sg masc gentillslutnes
pret_part def pl nomtillslutna
pret_part def pl gentillslutnas
ctillslut-/tillslut
smstillslut-