SALDO

grundformtjänstbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtjänstbar
pos indef sg u gentjänstbars
pos indef sg n nomtjänstbart
pos indef sg n gentjänstbarts
pos indef pl nomtjänstbara
pos indef pl gentjänstbaras
pos def sg no_masc nomtjänstbara
pos def sg no_masc gentjänstbaras
pos def sg masc nomtjänstbare
pos def sg masc gentjänstbares
pos def pl nomtjänstbara
pos def pl gentjänstbaras
komp nomtjänstbarare
komp gentjänstbarares
super indef nomtjänstbarast
super indef gentjänstbarasts
super def no_masc nomtjänstbaraste
super def no_masc gentjänstbarastes
super def masc nomtjänstbaraste
super def masc gentjänstbarastes
ctjänstbar-/tjänstbar
smstjänstbar-