SALDO

grundformtjuvläsande
mönsternn_0n_syre
ordklassnn
inherenta dragn
böjningstabell
sg indef nomtjuvläsande
sg indef gentjuvläsandes
sg def nomtjuvläsandet
sg def gentjuvläsandets
citjuvläsande/tjuvläsande-
cmtjuvläsande/tjuvläsandes/tjuvläsande-/tjuvläsandes-
smstjuvläsande-