SALDO

grundformtonsäker
mönsterav_1_enkel
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtonsäker
pos indef sg u gentonsäkers
pos indef sg n nomtonsäkert
pos indef sg n gentonsäkerts
pos indef pl nomtonsäkra
pos indef pl gentonsäkras
pos def sg no_masc nomtonsäkra
pos def sg no_masc gentonsäkras
pos def sg masc nomtonsäkre
pos def sg masc gentonsäkres
pos def pl nomtonsäkra
pos def pl gentonsäkras
komp nomtonsäkrare
komp gentonsäkrares
super indef nomtonsäkrast
super indef gentonsäkrasts
super def no_masc nomtonsäkraste
super def no_masc gentonsäkrastes
super def masc nomtonsäkraste
super def masc gentonsäkrastes
ctonsäker-/tonsäker
smstonsäker-