SALDO

grundformtorpederbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtorpederbar
pos indef sg u gentorpederbars
pos indef sg n nomtorpederbart
pos indef sg n gentorpederbarts
pos indef pl nomtorpederbara
pos indef pl gentorpederbaras
pos def sg no_masc nomtorpederbara
pos def sg no_masc gentorpederbaras
pos def sg masc nomtorpederbare
pos def sg masc gentorpederbares
pos def pl nomtorpederbara
pos def pl gentorpederbaras
komp nomtorpederbarare
komp gentorpederbarares
super indef nomtorpederbarast
super indef gentorpederbarasts
super def no_masc nomtorpederbaraste
super def no_masc gentorpederbarastes
super def masc nomtorpederbaraste
super def masc gentorpederbarastes
ctorpederbar-/torpederbar
smstorpederbar-