SALDO

grundformtorrkoka
mönstervb_va_koka
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivtorrkoker/torrkokar
pres ind s-formtorrkokes/torrkoks/torrkokas
pret ind aktivtorrkokte/torrkokade
pret ind s-formtorrkoktes/torrkokades
impertorrkok/torrkoka
inf aktivtorrkoka
inf s-formtorrkokas
sup aktivtorrkokt/torrkokat
sup s-formtorrkokts/torrkokats
pres_part nomtorrkokande
pres_part gentorrkokandes
pret_part indef sg u nomtorrkokt/torrkokad
pret_part indef sg u gentorrkokts/torrkokads
pret_part indef sg n nomtorrkokt/torrkokat
pret_part indef sg n gentorrkokts/torrkokats
pret_part indef pl nomtorrkokta/torrkokade
pret_part indef pl gentorrkoktas/torrkokades
pret_part def sg no_masc nomtorrkokta/torrkokade
pret_part def sg no_masc gentorrkoktas/torrkokades
pret_part def sg masc nomtorrkokte/torrkokade
pret_part def sg masc gentorrkoktes/torrkokades
pret_part def pl nomtorrkokta/torrkokade
pret_part def pl gentorrkoktas/torrkokades
ctorrkok-/torrkok
smstorrkok-