SALDO

dokumentation (pdf)

trä

⇧[2]material träd

trä (nn)

[korpus]


17
PRIM planka tjära träig träslag tvärträ2 ved2 virke
ask2 askträ
böja böjträ
limma splitcane
lätt balsaträ
omålad naturträ
päronträd päronträ
redskap+stycke trä3
tryckimpregnera tryckträ
utan träfri
valnöt valnötsträ

73
alkohol metanol
avfall träavfall
beläggning träbeläggning
benprotes träben
bit träbit
cell träcell
cellulosa träcellulosa
dekoration intarsia
docka trädocka
fartyg träfartyg
fiber träfiber
fil2 träfil
flisa spån träflisa
fog gradtapp
form3 träform
fräsmaskin träfräs
golv parkettgolv trägolv
gravera träsnitt
hus trähus
industri träindustri
jämna slikta
kol träkol
konstruktion träkonstruktion
kors träkors
kåk träkåk
leksakshäst trähäst
låta2 knaka
mortel trämortel
obehandlad trävit
pappersmassa trämassa
pinne träpinne
platta träplatta
plugg träplugg
port träport
produkt träprodukt
ram träram
ribba träribba
ruttna murkna
skadeinsekt trämask
skarv lask laxstjärt
sked träsked
skiva träskiva
sko träsko
skrinda träskrinda
skruv träskruv2
skruva träskruv
skulptör bildsnidare
skydd träskydd
skära snida
skål träskål
slott träslott
slup träslup
slöjd träslöjd
snideri träsnideri
snipa träsnipa
socker träsocker
spillra träspillra
spån träspån
stav trästav
stift2 trästift
strimla2 träull
stycke klabb
svarv träsvarv
svärd träsvärd
tillverka snickra
torrdestillation trädestillation
uppmjuka basning
vara4 trävaror
villa trävilla
yta träyta