SALDO

grundformträna
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivtränar
pres ind s-formtränas
pret ind aktivtränade
pret ind s-formtränades
imperträna
inf aktivträna
inf s-formtränas
sup aktivtränat
sup s-formtränats
pres_part nomtränande
pres_part gentränandes
pret_part indef sg u nomtränad
pret_part indef sg u gentränads
pret_part indef sg n nomtränat
pret_part indef sg n gentränats
pret_part indef pl nomtränade
pret_part indef pl gentränades
pret_part def sg no_masc nomtränade
pret_part def sg no_masc gentränades
pret_part def sg masc nomtränade
pret_part def sg masc gentränades
pret_part def pl nomtränade
pret_part def pl gentränades
cträn-/trän
smsträn-