SALDO

dokumentation (pdf)

trång

⇧[2]smal PRIM

trång (av)

[korpus]


7
PRIM förträngning2 snäv tränga2 trängas trånghet
kläder smita_åt åtsittande

12
bo trångbodd
bostad kyffe
dal dalkjusa
dra kränga4
förhud förhudsförträngning
hörn vrå
parkeringsplats parkeringsficka
passage defilé2 nålsöga
segelled segelränna
synål nålsöga2
vatten sund2