SALDO

grundformtrångbodd
mönsterav_1_brydd
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtrångbodd
pos indef sg u gentrångbodds
pos indef sg n nomtrångbott
pos indef sg n gentrångbotts
pos indef pl nomtrångbodda
pos indef pl gentrångboddas
pos def sg no_masc nomtrångbodda
pos def sg no_masc gentrångboddas
pos def sg masc nomtrångbodde
pos def sg masc gentrångboddes
pos def pl nomtrångbodda
pos def pl gentrångboddas
komp nomtrångboddare
komp gentrångboddares
super indef nomtrångboddast
super indef gentrångboddasts
super def no_masc nomtrångboddaste
super def no_masc gentrångboddastes
super def masc nomtrångboddaste
super def masc gentrångboddastes
ctrångbodd-/trångbodd
smstrångbodd-