SALDO

grundformtransferera
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivtransfererar
pres ind s-formtransfereras
pret ind aktivtransfererade
pret ind s-formtransfererades
impertransferera
inf aktivtransferera
inf s-formtransfereras
sup aktivtransfererat
sup s-formtransfererats
pres_part nomtransfererande
pres_part gentransfererandes
pret_part indef sg u nomtransfererad
pret_part indef sg u gentransfererads
pret_part indef sg n nomtransfererat
pret_part indef sg n gentransfererats
pret_part indef pl nomtransfererade
pret_part indef pl gentransfererades
pret_part def sg no_masc nomtransfererade
pret_part def sg no_masc gentransfererades
pret_part def sg masc nomtransfererade
pret_part def sg masc gentransfererades
pret_part def pl nomtransfererade
pret_part def pl gentransfererades