SALDO

grundformtransmuterbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtransmuterbar
pos indef sg u gentransmuterbars
pos indef sg n nomtransmuterbart
pos indef sg n gentransmuterbarts
pos indef pl nomtransmuterbara
pos indef pl gentransmuterbaras
pos def sg no_masc nomtransmuterbara
pos def sg no_masc gentransmuterbaras
pos def sg masc nomtransmuterbare
pos def sg masc gentransmuterbares
pos def pl nomtransmuterbara
pos def pl gentransmuterbaras
komp nomtransmuterbarare
komp gentransmuterbarares
super indef nomtransmuterbarast
super indef gentransmuterbarasts
super def no_masc nomtransmuterbaraste
super def no_masc gentransmuterbarastes
super def masc nomtransmuterbaraste
super def masc gentransmuterbarastes
ctransmuterbar-/transmuterbar
smstransmuterbar-