SALDO

grundformtransponerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtransponerbar
pos indef sg u gentransponerbars
pos indef sg n nomtransponerbart
pos indef sg n gentransponerbarts
pos indef pl nomtransponerbara
pos indef pl gentransponerbaras
pos def sg no_masc nomtransponerbara
pos def sg no_masc gentransponerbaras
pos def sg masc nomtransponerbare
pos def sg masc gentransponerbares
pos def pl nomtransponerbara
pos def pl gentransponerbaras
komp nomtransponerbarare
komp gentransponerbarares
super indef nomtransponerbarast
super indef gentransponerbarasts
super def no_masc nomtransponerbaraste
super def no_masc gentransponerbarastes
super def masc nomtransponerbaraste
super def masc gentransponerbarastes
ctransponerbar-/transponerbar
smstransponerbar-