SALDO

dokumentation (pdf)

transport

⇧[2]transportera PRIM

transport (nn)

[korpus]


33
PRIM fortskaffningsmedel körsla samfärdsled transportmedel transportmässig transportnät transportprocess transportsystem transportör2
buss busstransport
båt båttransport
flyg flygtransport
flyga lufttransport
färja färjetransport
fånge fångtransport knalltransport
gift2 gifttransport
gods godstransport
land2 landtransport
lastbil lastbilstransport
malm malmtransport
materia materietransport
patient sjuktransport
person färdmedel persontrafik
post befordra2
syre syretransport
till_sjöss sjötransport
trupp trupptransport
tåg tågtransport
vara4 varutransport
värdefull värdetransport
ägg äggtransport

17
arbetare transportarbetare
avtal transportavtal
beroende2 transportberoende transportberoende2
byrå2 expressbyrå
central2 terminal
dokument konossement
fartyg handelsfartyg
förbud transportförbud
företag transportföretag
kostnad transportkostnad
läge transportläge
planering logistik2
politik transportpolitik
sektor transportsektor
sträcka2 transportsträcka
säkerhet transportsäkerhet