SALDO

dokumentation (pdf)

trappa

⇧[2] PRIM

trapp2 (nn), trappa (nn)

[korpus]


22
PRIM trappgång trapphus trappsteg
baksida baktrappa
farstu farstutrappa
fartyg fallrep
flerfamiljshus trappuppgång
furu furutrappa
gärdsgård stätta
halv halvtrappa
hemlig lönntrappa
källare källartrappa
likna trappliknande
marmor marmortrappa
rörlig rulltrappa
sandsten sandstenstrappa
spiralformad spiraltrappa
sten stentrappa
ute förstubro
utveckling utvecklingstrappa
veranda verandatrappa
vind3 vindstrappa

7
avsats trappavsats
funktion trappfunktion
grind trappgrind
hall trapphall
ledstång trappräcke
städning trappstädning
vrå trappsmyg