SALDO

grundformtriangulerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtriangulerbar
pos indef sg u gentriangulerbars
pos indef sg n nomtriangulerbart
pos indef sg n gentriangulerbarts
pos indef pl nomtriangulerbara
pos indef pl gentriangulerbaras
pos def sg no_masc nomtriangulerbara
pos def sg no_masc gentriangulerbaras
pos def sg masc nomtriangulerbare
pos def sg masc gentriangulerbares
pos def pl nomtriangulerbara
pos def pl gentriangulerbaras
komp nomtriangulerbarare
komp gentriangulerbarares
super indef nomtriangulerbarast
super indef gentriangulerbarasts
super def no_masc nomtriangulerbaraste
super def no_masc gentriangulerbarastes
super def masc nomtriangulerbaraste
super def masc gentriangulerbarastes
ctriangulerbar-/triangulerbar
smstriangulerbar-