SALDO

grundformtrierbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtrierbar
pos indef sg u gentrierbars
pos indef sg n nomtrierbart
pos indef sg n gentrierbarts
pos indef pl nomtrierbara
pos indef pl gentrierbaras
pos def sg no_masc nomtrierbara
pos def sg no_masc gentrierbaras
pos def sg masc nomtrierbare
pos def sg masc gentrierbares
pos def pl nomtrierbara
pos def pl gentrierbaras
komp nomtrierbarare
komp gentrierbarares
super indef nomtrierbarast
super indef gentrierbarasts
super def no_masc nomtrierbaraste
super def no_masc gentrierbarastes
super def masc nomtrierbaraste
super def masc gentrierbarastes
ctrierbar-/trierbar
smstrierbar-