SALDO

dokumentation (pdf)

troppa

⇧[2]marschera PRIM

troppa (vb)

[korpus]


2
PRIM troppande
bort troppa_av
*