SALDO

dokumentation (pdf)

tryck

⇧[2]trycka PRIM

tryck (nn)

[korpus]


26
PRIM tilltryckning
atmosfär atmosfärstryck atmosfärtryck
blod blodtryck
boggi boggitryck
botten bottentryck
del partialtryck
detonation detonationstryck
gas gastryck
hinna2 osmos
is istryck
ljus ljustryck2
luft lufttryck
mot mottryck
normal2 normaltryck
oförändrad anastatisk
olja oljetryck2
rot rottryck
sadel sadeltryck
skatt skattetryck
strålning strålningstryck
uppåt upptryck
vattenånga ångtryck
vätska lyftkraft
växtsaft saftspänning
ånga mättningstryck

13
behållare tryckkärl
förband tryckförband
impregnera tryckimpregnera
kokkärl tryckkokare
känslig tryckkänslig
reducering tryckreducering
skydd tryckskydd
smörjning trycksmörjning
säker trycksäker
tvätt högtryckstvätt
vattenspruta tryckspruta
våg tryckvåg
ökning tryckökning