SALDO

dokumentation (pdf)

tukta2

⇧[2]klippa buske

tukta (vb)

[korpus]


2
PRIM tuktande2
väl vältuktad
*