SALDO

dokumentation (pdf)

tungspene

⇧[2]tunga PRIM

tungspene (nn)

[korpus]


1
PRIM gomspene

1
språkljud uvular