SALDO

grundformtvärkulturell
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomtvärkulturell
pos indef sg u gentvärkulturells
pos indef sg n nomtvärkulturellt
pos indef sg n gentvärkulturellts
pos indef pl nomtvärkulturella
pos indef pl gentvärkulturellas
pos def sg no_masc nomtvärkulturella
pos def sg no_masc gentvärkulturellas
pos def sg masc nomtvärkulturelle
pos def sg masc gentvärkulturelles
pos def pl nomtvärkulturella
pos def pl gentvärkulturellas
komp nomtvärkulturellare
komp gentvärkulturellares
super indef nomtvärkulturellast
super indef gentvärkulturellasts
super def no_masc nomtvärkulturellaste
super def no_masc gentvärkulturellastes
super def masc nomtvärkulturellaste
super def masc gentvärkulturellastes
ctvärkulturell-/tvärkulturell
smstvärkulturell-