SALDO

dokumentation (pdf)

två

⇧[2]ental PRIM

II (nl), tu (nl), tvenne (nl), två (nl)

[korpus]


11
PRIM andra2 binär båda dualis dubbel eller mellan par tandem tvåmans tvåtal

70
ben tvåbent
bostad dubblett2
bostadshus tvåfamiljshus
chef andrechef
cykel tandemcykel
cylinder2 tvåcylindrig
dela tudela tvådelad
dimension tvådimensionell
egg tveeggad
enhet rote
fil5 tvåfilig
form2 tvåformig
färg tvåfärgad
förhållande tvåpartsförhållande
försäljning tvesalu
gemenskap tvåsamhet
gift tvegifte
hjul tvåhjulig
hjärtblad tvåhjärtbladig
hotellrum dubbelrum
huvud tvehövdad
hytt dubbelhytt
hästspann tandem2 tvåspann
isär itu
klockslag tvåtiden
kristall tvillingkristall
kvartal Q2
kön tvekönad
lägenhet tvårumslägenhet
mast tvåmastad
metall bimetall
motor tvåmotorig
musikstycke duett
nötkärna tvillingkärna
opponent andraopponent andreopponent
pappa tvåbarnspappa
placering andraplacering
plats andraplats
pol2 bipolär2
rad tvåradig
samtal dialog
sida tvåsidig
siffra tvåa
sits tvåsitsig
skift tvåtimmarsskift
soffa fästmanssoffa tvåsitssoffa
språk diglossi tvåspråkig
stavelse tvåstavig
stjärna tvillingstjärna tvåstjärnig
stämma2 tvåstämmig
sup halva2
symbolsekvens bigram
syskon tvilling
säng dubbelsäng
taktart tvåtakt
tidning andratidning
torn tvillingtorn
tripp tvådagarstripp
tunga tvåtungad
tält tvåmanstält
versrad tvårading
vilken vilkendera
vokal diftong
år tvåårig