SALDO

grundformtycka om
mönstervbm_2ap1_ansöka
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivtycker om
pres ind s-formtycks om/tyckes om
pret ind aktivtyckte om
pret ind s-formtycktes om
impertyck om
inf aktivtycka om
inf s-formtyckas om
sup aktivtyckt om
sup s-formtyckts om
pres_part nomtyckande om
pres_part gentyckandes om
pret_part indef sg u nomomtyckt/tyckt om
pret_part indef sg u genomtyckts/tyckts om
pret_part indef sg n nomomtyckt/tyckt om
pret_part indef sg n genomtyckts/tyckts om
pret_part indef pl nomomtyckta/tyckta om
pret_part indef pl genomtycktas/tycktas om
pret_part def sg no_masc nomomtyckta/tyckta om
pret_part def sg no_masc genomtycktas/tycktas om
pret_part def sg masc nomomtyckte/tyckte om
pret_part def sg masc genomtycktes/tycktes om
pret_part def pl nomomtyckta/tyckta om
pret_part def pl genomtycktas/tycktas om