SALDO

dokumentation (pdf)

tyngd2

⇧[2]tynga PRIM

tyngd (nn)

[korpus]


4
PRIM lod vikt3
bly blytyngd
väva vävtyngd

1
lyfta tyngdlyftning