SALDO

grundformtypexempel
mönsternn_6n_segel
ordklassnn
inherenta dragn
böjningstabell
sg indef nomtypexempel
sg indef gentypexempels
sg def nomtypexemplet
sg def gentypexemplets
pl indef nomtypexempel
pl indef gentypexempels
pl def nomtypexemplen
pl def gentypexemplens
citypexempel/typexempel-
cmtypexempels/typexempel/typexempels-/typexempel-
smstypexempel-