SALDO

dokumentation (pdf)

typisera

⇧[2]typ PRIM

typisera (vb)

[korpus]


6
PRIM typifiera typiserande typisering
inte otypiserad
möjlig typiserbar
omöjlig otypiserbar
*