SALDO

grundformullhårig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomullhårig
pos indef sg u genullhårigs
pos indef sg n nomullhårigt
pos indef sg n genullhårigts
pos indef pl nomullhåriga
pos indef pl genullhårigas
pos def sg no_masc nomullhåriga
pos def sg no_masc genullhårigas
pos def sg masc nomullhårige
pos def sg masc genullhåriges
pos def pl nomullhåriga
pos def pl genullhårigas
komp nomullhårigare
komp genullhårigares
super indef nomullhårigast
super indef genullhårigasts
super def no_masc nomullhårigaste
super def no_masc genullhårigastes
super def masc nomullhårigaste
super def masc genullhårigastes
cullhårig-/ullhårig
smsullhårig-