SALDO

grundformunderlig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomunderlig
pos indef sg u genunderligs
pos indef sg n nomunderligt
pos indef sg n genunderligts
pos indef pl nomunderliga
pos indef pl genunderligas
pos def sg no_masc nomunderliga
pos def sg no_masc genunderligas
pos def sg masc nomunderlige
pos def sg masc genunderliges
pos def pl nomunderliga
pos def pl genunderligas
komp nomunderligare
komp genunderligares
super indef nomunderligast
super indef genunderligasts
super def no_masc nomunderligaste
super def no_masc genunderligastes
super def masc nomunderligaste
super def masc genunderligastes
cunderlig-/underlig
smsunderlig-