SALDO

dokumentation (pdf)

undersökning

⇧[2]undersöka PRIM

undersökning (nn)

[korpus]


29
PRIM genomgång2 inventering studie
arbete arbetsstudier
attityd attitydundersökning
befolkning befolkningsundersökning
brottsplats brottsplatsundersökning
förbereda förstudie
före förundersökning
intensiv intensivundersökning
invärtes endoskopi
läkare läkarundersökning
marknad2 marknadsundersökning
opinion opinionsundersökning
partisympati väljarundersökning
person personundersökning
polis polisundersökning
preliminär preliminärundersökning
psykiatrisk sinnesundersökning
radioaktiv scintigrafi
röntgenstrålning röntgenundersökning
stickprov stickprovsundersökning urvalsundersökning
tand tandläkarundersökning
tidsanvändning tidsanvändningsundersökning
tidsåtgång tidsstudier
utfrågning enkät
vägledande pilotundersökning
ändtarm ändtarmsundersökning

1
domare undersökningsdomare