SALDO

grundformundersysselsatt
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomundersysselsatt
pos indef sg u genundersysselsatts
pos indef sg n nomundersysselsatt
pos indef sg n genundersysselsatts
pos indef pl nomundersysselsatta
pos indef pl genundersysselsattas
pos def sg no_masc nomundersysselsatta
pos def sg no_masc genundersysselsattas
pos def sg masc nomundersysselsatte
pos def sg masc genundersysselsattes
pos def pl nomundersysselsatta
pos def pl genundersysselsattas
komp nomundersysselsattare
komp genundersysselsattares
super indef nomundersysselsattast
super indef genundersysselsattasts
super def no_masc nomundersysselsattaste
super def no_masc genundersysselsattastes
super def masc nomundersysselsattaste
super def masc genundersysselsattastes
cundersysselsatt-/undersysselsatt
smsundersysselsatt-