SALDO

grundformuniform
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomuniform
pos indef sg u genuniforms
pos indef sg n nomuniformt
pos indef sg n genuniformts
pos indef pl nomuniforma
pos indef pl genuniformas
pos def sg no_masc nomuniforma
pos def sg no_masc genuniformas
pos def sg masc nomuniforme
pos def sg masc genuniformes
pos def pl nomuniforma
pos def pl genuniformas
komp nomuniformare
komp genuniformares
super indef nomuniformast
super indef genuniformasts
super def no_masc nomuniformaste
super def no_masc genuniformastes
super def masc nomuniformaste
super def masc genuniformastes
cuniform-/uniform
smsuniform-