SALDO

grundformuppdela
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivuppdelar
pres ind s-formuppdelas
pret ind aktivuppdelade
pret ind s-formuppdelades
imperuppdela
inf aktivuppdela
inf s-formuppdelas
sup aktivuppdelat
sup s-formuppdelats
pres_part nomuppdelande
pres_part genuppdelandes
pret_part indef sg u nomuppdelad
pret_part indef sg u genuppdelads
pret_part indef sg n nomuppdelat
pret_part indef sg n genuppdelats
pret_part indef pl nomuppdelade
pret_part indef pl genuppdelades
pret_part def sg no_masc nomuppdelade
pret_part def sg no_masc genuppdelades
pret_part def sg masc nomuppdelade
pret_part def sg masc genuppdelades
pret_part def pl nomuppdelade
pret_part def pl genuppdelades
cuppdel-/uppdel
smsuppdel-