SALDO

dokumentation (pdf)

uppfylla2

⇧[2]fylla fullständig

oppfylla (vb), uppfylla (vb)

[korpus]


3
PRIM genomsyra uppfyllande2 uppfylld2
*