SALDO

grundformuppfylla
mönstervb_2m_väga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivuppfyller
pret ind aktivuppfyllde
imperuppfyll
inf aktivuppfylla
sup aktivuppfyllt
pres_part nomuppfyllande
pres_part genuppfyllandes
cuppfyll-/uppfyll
smsuppfyll-