SALDO

grundformupplöst
mönsterav_0_uppvikt
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomupplöst
pos indef sg u genupplösts
pos indef sg n nomupplöst
pos indef sg n genupplösts
pos indef pl nomupplösta
pos indef pl genupplöstas
pos def sg no_masc nomupplösta
pos def sg no_masc genupplöstas
pos def sg masc nomupplöste
pos def sg masc genupplöstes
pos def pl nomupplösta
pos def pl genupplöstas
cupplöst-/upplöst
smsupplöst-