SALDO

grundformupplupen
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomupplupen
pos indef sg u genupplupens
pos indef sg n nomupplupet
pos indef sg n genupplupets
pos indef pl nomupplupna
pos indef pl genupplupnas
pos def sg no_masc nomupplupna
pos def sg no_masc genupplupnas
pos def sg masc nomupplupne
pos def sg masc genupplupnes
pos def pl nomupplupna
pos def pl genupplupnas
komp nomupplupnare
komp genupplupnares
super indef nomupplupnast
super indef genupplupnasts
super def no_masc nomupplupnaste
super def no_masc genupplupnastes
super def masc nomupplupnaste
super def masc genupplupnastes
cupplupen-/upplupen
smsupplupen-