SALDO

dokumentation (pdf)

upplysning

⇧[2]upplysa PRIM

upplysning (nn)

[korpus]


4
ekonomi kreditupplysning
faktum sakupplysning
folk folkupplysning
konsument konsumentupplysning

1
epok upplysningen