SALDO

grundformuppsägbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomuppsägbar
pos indef sg u genuppsägbars
pos indef sg n nomuppsägbart
pos indef sg n genuppsägbarts
pos indef pl nomuppsägbara
pos indef pl genuppsägbaras
pos def sg no_masc nomuppsägbara
pos def sg no_masc genuppsägbaras
pos def sg masc nomuppsägbare
pos def sg masc genuppsägbares
pos def pl nomuppsägbara
pos def pl genuppsägbaras
komp nomuppsägbarare
komp genuppsägbarares
super indef nomuppsägbarast
super indef genuppsägbarasts
super def no_masc nomuppsägbaraste
super def no_masc genuppsägbarastes
super def masc nomuppsägbaraste
super def masc genuppsägbarastes
cuppsägbar-/uppsägbar
smsuppsägbar-