SALDO

grundformuppskatta
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivuppskattar
pres ind s-formuppskattas
pret ind aktivuppskattade
pret ind s-formuppskattades
imperuppskatta
inf aktivuppskatta
inf s-formuppskattas
sup aktivuppskattat
sup s-formuppskattats
pres_part nomuppskattande
pres_part genuppskattandes
pret_part indef sg u nomuppskattad
pret_part indef sg u genuppskattads
pret_part indef sg n nomuppskattat
pret_part indef sg n genuppskattats
pret_part indef pl nomuppskattade
pret_part indef pl genuppskattades
pret_part def sg no_masc nomuppskattade
pret_part def sg no_masc genuppskattades
pret_part def sg masc nomuppskattade
pret_part def sg masc genuppskattades
pret_part def pl nomuppskattade
pret_part def pl genuppskattades
cuppskatt-/uppskatt
smsuppskatt-