SALDO

grundformuppstå
mönstervb_4a_emotstå
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivuppstår
pres ind s-formuppstås
pret ind aktivuppstod
pret ind s-formuppstods
pret konj aktivuppstode
pret konj s-formuppstodes
imperuppstå
inf aktivuppstå
inf s-formuppstås
sup aktivuppstått
sup s-formuppståtts
pres_part nomuppstående
pres_part genuppståendes
pret_part indef sg u nomuppstånden
pret_part indef sg u genuppståndens
pret_part indef sg n nomuppståndet
pret_part indef sg n genuppståndets
pret_part indef pl nomuppståndna
pret_part indef pl genuppståndnas
pret_part def sg no_masc nomuppståndna
pret_part def sg no_masc genuppståndnas
pret_part def sg masc nomuppståndne
pret_part def sg masc genuppståndnes
pret_part def pl nomuppståndna
pret_part def pl genuppståndnas
cuppstå-/uppstå
smsuppstå-