SALDO

grundformuppta
mönstervb_4a_ta
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivupptager/upptar
pres ind s-formupptags/upptages/upptas
pres konj aktivupptage
pres konj s-formupptages
pret ind aktivupptog
pret ind s-formupptogs
pret konj aktivupptoge
pret konj s-formupptoges
imperupptag/uppta
inf aktivupptaga/uppta
inf s-formupptagas/upptas
sup aktivupptagit
sup s-formupptagits
pres_part nomupptagande
pres_part genupptagandes
pret_part indef sg u nomupptagen
pret_part indef sg u genupptagens
pret_part indef sg n nomupptaget
pret_part indef sg n genupptagets
pret_part indef pl nomupptagna
pret_part indef pl genupptagnas
pret_part def sg no_masc nomupptagna
pret_part def sg no_masc genupptagnas
pret_part def sg masc nomupptagne
pret_part def sg masc genupptagnes
pret_part def pl nomupptagna
pret_part def pl genupptagnas
cupptag-/upptag
smsupptag-