SALDO

grundformupptagen
mönsterav_0_uppsutten
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomupptagen
pos indef sg u genupptagens
pos indef sg n nomupptaget
pos indef sg n genupptagets
pos indef pl nomupptagna
pos indef pl genupptagnas
pos def sg no_masc nomupptagna
pos def sg no_masc genupptagnas
pos def sg masc nomupptagne
pos def sg masc genupptagnes
pos def pl nomupptagna
pos def pl genupptagnas
cupptagen-/upptagen
smsupptagen-