SALDO

grundformupptaxerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomupptaxerbar
pos indef sg u genupptaxerbars
pos indef sg n nomupptaxerbart
pos indef sg n genupptaxerbarts
pos indef pl nomupptaxerbara
pos indef pl genupptaxerbaras
pos def sg no_masc nomupptaxerbara
pos def sg no_masc genupptaxerbaras
pos def sg masc nomupptaxerbare
pos def sg masc genupptaxerbares
pos def pl nomupptaxerbara
pos def pl genupptaxerbaras
komp nomupptaxerbarare
komp genupptaxerbarares
super indef nomupptaxerbarast
super indef genupptaxerbarasts
super def no_masc nomupptaxerbaraste
super def no_masc genupptaxerbarastes
super def masc nomupptaxerbaraste
super def masc genupptaxerbarastes
cupptaxerbar-/upptaxerbar
smsupptaxerbar-