SALDO

grundformupptrappa
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivupptrappar
pres ind s-formupptrappas
pret ind aktivupptrappade
pret ind s-formupptrappades
imperupptrappa
inf aktivupptrappa
inf s-formupptrappas
sup aktivupptrappat
sup s-formupptrappats
pres_part nomupptrappande
pres_part genupptrappandes
pret_part indef sg u nomupptrappad
pret_part indef sg u genupptrappads
pret_part indef sg n nomupptrappat
pret_part indef sg n genupptrappats
pret_part indef pl nomupptrappade
pret_part indef pl genupptrappades
pret_part def sg no_masc nomupptrappade
pret_part def sg no_masc genupptrappades
pret_part def sg masc nomupptrappade
pret_part def sg masc genupptrappades
pret_part def pl nomupptrappade
pret_part def pl genupptrappades
cupptrapp-/upptrapp
smsupptrapp-